Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

  • du lurer på om ditt forhold til rusmidler er eller kan bli et problem
  • en av dine nærmeste har et rusproblem

Incognito klinikk er en korttidsinstitusjon og poliklinikk innenfor Helse Sør-Øst for rusmiddelavhengige kvinner og menn og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Incognito klinikk ble opprettet 1. mai 1957 i Incognitogaten i Oslo – derav navnet. I 1977 flyttet vi til Apalløkkveien 8 på Rødtvet. Klinikken ligger i et stille område ved Lillomarka nordøst i Oslo.

Vi har spesialkompetanse på behandling av problemer knyttet til alkohol- og medikamentbruk, men pasienter som bruker illegale rusmidler vil også kunne få behandling ved klinikken. Vi ser på avhengighet som et sammensatt helseproblem med psykiske, sosiale og medisinske årsaker. Behandlingen gjenspeiles av dette.


Ta gjerne kontakt med oss. Vi kan dessverre ikke besvare henvendelser på e.post av personvernhensyn for identifisert pasient.