Om oss

Hvem er vi?

Incognito klinikk legger vekt på faglig bredde blant sine ansatte. Sosionomer, psykologer, leger og psykiatriske sykepleiere arbeider som behandlere og er alle del av tverrfaglige team. Hver enkelt pasient tildeles en behandler som følger pasienten gjennom hele behandlingsperioden, både poliklinisk og ved en eventuell innleggelse.

Hvem kan søke?

Kvinner og menn med alkohol- eller medikamentproblemer eller en blanding av disse kan søke seg til behandling ved Incognito klinikk. Vi har eget tilbud for pårørende, se «behandling».