Behandling

Vi tilbyr følgende behandlingsalternativer:

Poliklinisk behandling består først og fremst av samtaler med behandler.  Samtalene dreier seg ofte om reduksjon av rusbruk, men også om bakgrunn for og konsekvenser av dagens situasjon. Andre personer og instanser kan trekkes inn i behandlingsprosessen dersom dette er nyttig for pasienten, for eksempel samarbeid med fastlege, NAV eller familiemedlemmer. Det tilbys også i perioder samtalegrupper for polikliniske pasienter.
Døgn- eller dagbehandling kan være et alternativ dersom man har behov for mer omfattende oppfølging i en periode. Programmet består av samtalegrupper, undervisning, fysisk aktivitet og individualsamtaler med fast behandler. Klinikken har 21 sengeplasser. I tilllegg finnes det et begrenset antall plasser for dagpasienter, som følger samme program på dagtid men som sover hjemme.

Når en person har et overforbruk av alkohol eller medikamenter, påvirker dette også omgivelsene. Noen ganger kan det være nyttig for pårørende å snakke om dette på et nøytralt sted. Pårørende (partner, foreldre, voksne barn) kan med henvisning fra sin lege få hjelp her, selv om den som har et rusproblem ikke er pasient her. Vi gir tilbud om individualsamtaler for pårørende, og par/familiesamtaler for innlagte pasienter. I tillegg arrangeres det i perioder egne samtalegrupper for pårørende.