Hvordan kan Incognito klinikk hjelpe deg?

Ved Incognito klinikk kan man få tilbud om om innleggelse i klinikkens døgnavdeling, eller om polikliniske samtaler med behandler (sosionom, lege, psykolog eller psykiatrisk sykepleier). Fokus vil uansett være på deg og ditt forhold til alkohol, men også på andre sider ved livet ditt som kan være vanskelige. Vi jobber ut fra en grunntanke om at alkoholproblemer er sammensatt av biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, og har fokus på å finne ut hvordan nettopp du kan klare å oppnå din målsetning på disse områdene.

Ofte vil det være aktuelt å samarbeide med fastlege, NAV eller andre instanser, og det er ofte gunstig at familiemedlemmer eller andre nære personer får noe informasjon om behandlingen her.