Hva er medikamentavhengighet?

Det er medikamentbruk som:

  • Du selv eller andre mener er for mye
  • Overstiger det som legen forskriver eller gjeldende retningslinjer for preparatet
  • Gir sterk lyst eller følelse av tvang til å innta legemiddelet
  • Gir fysisk eller psykisk ubehag hvis du ikke har tatt medikamenter på noen dager
  • Tar stor plass i hverdagen din og i tankene dine
  • Gjør at du føler deg dårlig og tar mer av medikamentet for å føle deg bedre, uten å oppnå ønsket effekt
  • Får deg til å ta medikamentet for å kunne fungere bedre sosialt
  • Fører til vansker med å sove eller stå opp uten medisin
  • Forstyrrer konsentrasjon og hukommelse

Avhengighetsskapende legemidler gir i større mengde og over tid forandringer i nervesystemet. De medfører psykiske og fysiske symptomer som kan føre til svikt i evnen til å ta vare på seg selv.

Ofte starter medikamentavhengighet som følge av en akutt krise, med fysiske smerter eller psykiske problemer. Avhengigheten kan komme gradvis og det er vanskelig å se faren i tide. Selv etter kort tid kan det være vanskelig å slutte.