Hvem blir jeg uten medikamentene?

De som har slitt med medikamentavhengighet over flere år, lurer ofte på hvem de egentlig er uten medikamentene. De har ofte forsøkt flere ganger å slutte på egen hånd, uten å lykkes. Som medikamentavhengig sliter man ofte med å velge om man ønsker å slutte, eller fortsette med medikamentene. Noen vil også oppdage at smerter eller psykiske symptomer ikke blir bedre selv om man øker inntak av medikamentene. Avhengighetsskapende medikamenter har en generelt dempende effekt på nervesystemet. Derfor blokkeres også positive opplevelser.

Allerede kort tid etter å ha redusert inntaket av medikamenter vil du merke at:

  • sansene normaliseres
  • konsentrasjonsevnen bedres
  • følelser kommer tilbake
  • du husker bedre
  • uvirkelighetsfølelsen forsvinner
  • fysisk og psykisk utholdenhet øker

Bedring blir ofte positivt bekreftet fra dine omgivelser. Uten medikamenter vil du ha bedre vilkår for utvikling og trivsel.

Behandlingen er ofte langsom nedtrapping. Abstinenser og psykiske symptomer tiltar vanligvis i denne fasen. Under nedtrappingen kan du oppleve at symptomer som du tidligere har slitt med kommer tilbake i forsterket form, for senere å avta igjen.

-” Er det slik jeg kommer til å få det hele tiden?”, tenker du kanskje da. –” Blir jeg gal?” Dette er spørsmål vi ofte blir stilt.