Hva er abstinenssymptomer?

Abstinenssymptomer er fysiske og psykiske reaksjoner som kan opptre når man begynner å redusere doseringen av smertestillende og beroligende medikamenter.

Det er avgjørende hvilket eller hvilke preparater du bruker og hvordan. Funksjonen hos de fleste legemidler er å dempe ulike deler av nervesystemet. Abstinensene vil da vise seg i form av økt aktivitet i de funksjoner av nervesystemet som har blitt dempet av medikasjonen.

Fordi det finnes mange ulike medikamenter, vil det også være stor variasjon når det gjelder varighet, intensitet og hvordan abstinenssymptomene oppleves. Mange har forsøkt å slutte flere ganger og kan ha følt seg mislykket når det ikke går etter planen og forventningene. Redsel for ubehag i seg selv blir et hinder for videre behandling.

Det er viktig at du i motivasjons- og nedtrappingsfasen får den støtte og hjelp du trenger. En av våre erfarne behandlere kan si noe om hva som skjer og hvorfor. Vi vet i dag mye om hva som skjer i hjernen og kroppen ved abstinens. En god forklaring kan gjøre symptomene mindre plagsomme.

Angst, uro , rastløshet, skjelving, irritabilitet og overfølsomhet for inntrykk er eksempler på abstinenssymptomer som kan være ubehagelige. Symptomene vil imidlertid avta etter en tid.

Hvordan dette oppleves og hvor lang tid det tar, varierer. Din behandler kan gi deg råd om hvordan du kan takle abstinenssymptomene og hjelpe deg gjennom denne perioden.