Hvor lang tid tar behandlingen?

Dette styres av hvor lang tid medikamentforbruket har vært problematisk, hvor mye du bruker og på hvilken måte du har brukt medikamentene. Noen ganger kan det bli aktuelt å skifte preparat under nedtrappingen. De opprinnelige problemene som en gang førte til forskriving av medikamenter spiller en viktig rolle. Det betyr at behandlingen av og til må fortsette over lengre tid, for at du skal få anledning til å:

  • arbeide med underliggende problemer
  • gjenvinne ressurser og opparbeide nye ferdigheter
  • etablere nye vaner
  • finne nye måter å mestre livet på, uten medikamenter