Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

  • ditt forhold til alkohol og/eller medikamenter er et problem
  • en av dine nærmeste har et rusproblem

Incognito Klinikk er en institusjon som tilbyr dag/døgnopphold og poliklinikk for kvinner og menn som har et problematisk forhold til rusmidler og deres pårørende. Klinikken er selveid og livssynsnøytral, og er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Vi har driftsavtale med Helse Sør-Øst og er derfor en del av det offentlige tilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Dette betyr at du betaler egenandel på polikliniske samtaler frem til du når frikortgrensen. Ingen egenandel på innleggelse.

 Ta gjerne kontakt med oss her.

Aktuelt

For turnusdriften knyttet til kveld og natt og helg søker vi etter:

Ekstravakter / tilkallingsvakter

Som ekstravakt/tilkallingsvakt vil du primært jobbe kvelder, netter og i helger. Nattvakten er hvilende fra midnatt til kl 6 om morgenen.  

For å jobbe som ekstravakt hos oss må du ha formelle kvalifikasjoner for å kunne håndtere medikamenter, det vil si utdanning som sykepleier eller vernepleier.  

Vi ønsker videre at du har interesse for rusfeltet, og at du evner å jobbe selvstendig.   

Avdelingsleder Vibeke Wold, telefon 930 30 916, e-post vw@incognito.no eller klinikksjef Lasse Bjerkås, telefon 402 24 622, e-post lb@incognito.no kan kontaktes for ytterligere informasjon. 

Kortfattet søknad med CV sendes snarest på e-post til lb@incognito.no

Søknadene behandles fortløpende.  

 

 

Ved akutt behov for helsehjelp må du henvende deg til legevakt på tlf 116 117.

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpet ble innført fra 1. januar 2019.

Det er du som er ekspert på eget liv, og som vet hva som er viktig for deg. Derfor er det dine synspunkter og behov som pasient som legges til grunn, og du bidrar selv til å finne den behandlingen som passer best for deg.

Et sentralt grep for å sikre god oppfølging og unngå unødige avbrudd er bruk av forløpskoordinator. Forløpskoordinator vil være en viktig kontaktperson for deg og eventuelt dine pårørende, og kan svare på spørsmål og gi informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Ta gjerne kontakt med forløpskoordinator ved klinikken via sentralbord 22902660.

Mer informasjon om pakkeforløp kan du finne på Helsenorge.no.

Ta kontakt med fastlegen om en henvisning til Incognito Klinikk